Dotace

č. projektunázev

výše rozpočtu

v mil Kč

 termín

realizace

 popis

výše dotace v mil Kč

od koho 

stav 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012570

Inovace technologie tváření

Posouzení a vývoj nové technologie tváření

0,399 2018 Návrh koncepce nové technologie tváření s důrazem na zvýšení stupně automatizace, odstranění co nejvíce lidské práce, pokud možno vyrobit výrobek bez dotyku lidské ruky a nahradit tak manuální výrobu

0,299

EU

v realizaci

CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001197

Nemovitosti -
Rekonstrukce výrobních objektů KORNET
28,48 2016 - 2018 Rekonstrukce haly Jeseník, částečná demolice a dostavba nové výrobní haly

cca 9,968

EU

v realizaci
2.2 RV03/3499 Rozvoj -
Dodávka vysoce výkonné technologie
17 2014 - 2015 Nákup: 2x CNC soustruh s příslušenstvím

za 1. etapu cca 2,1

EU

realizováno
5.3 NM02/911 Nemovitosti cca 1,981 2012 - 2014 Projektová dokumentace areálu Kornet s.r.o.

cca 0,792

EU

realizováno
2.2 ITP03/1276 Rozvoj informačního systému
v KORNETu
9,7 2012 - 2014 Rozšíření IT

cca 4,85

EU

realizováno
4.2 PT03/368 Potenciál -
Vývoj nových technologií zpracování plechů tvářením
16,552 2012 - 2014 Vývoj zpracování plechů

8,261

EU

realizováno
4.1 IN04/171 Inovace -
Inovace technologie výroby pro zavedení nových výrobků v KORNETu
14,95 2011 - 2013 Inovace technologie výroby pro zavedení nových výrobků v KORNETU

7,475

EU

realizováno

CZ.1.04/1.1.04/

60.00027

Eduka II. -
Zdokonalování procesů prostřednictvím specifického vzdělávání ve společnosti Kornet s.r.o.
5,338 2010 - 2012 V rámci krizového opatření - školení vlastních zaměstnanců

5,338

EU

realizováno

 2.2 ITP 01/061

IT -
Zavedení a rozšíření informační a komunikační technologie pro zvýšení efektivity podniku – dotovaný projekt z programu ICT v podnicích
4,306 03/2009 Zavedení nového informačního sytému (ERP), EDGECAM, docházkový systém, čárové kódy

2,153

EU

realizováno

1.2 R/228 

Reality -
Rekonstrukce a vestavby haly A – dotovaný projekt z programu Reality
17,05 06/2008 Zvětšení plochy vybudováním patra, modernizace firmy

7,843

EU

realizováno

1.2 R/226 

Reality -
Demolice budov K, C, D – dotovaný projekt z programu Reality
4,814 12/2007 Demolice staticky narušených budov

2,214

EU

realizováno

2.1 R II/134 

Rozvoj -
Dodávka technologie pro modernizaci lisovny a modernizaci měrového střediska – dotovaný projekt z programu Rozvoj
8,356 02/2007 Nákup: měřícího pracoviště MarSurf XCR 20, zakružovací automat ZA 90 CNC, lis LE 160, vysokozdvižný vozík TOYOTA, lis LEXN 100 C-CE, 2 soubory odvíjení, podávání a rovnání pasů

3,342

EU

realizováno

 2171160028

Stavba nové haly 4,622 12/2002 Vybudování nové haly pro CNC stroje

2,4

MMR ČR

realizováno

 2171160028

Rozvoj -
Rozšíření výroby přesného obrábění a tváření kovů, zahájení výroby lepení a pošívání volantů
4,622 12/2002 Pořízení technologie: - CNC stroje- GO CNC Soustruhu- Soubor strojů a zařízení- Vybavení kanceláře PC technikou a SW Abra- Akumulátorový vysokozdvižný vozík TOYOTA

2,311

MMR ČR

realizováno

 

Naše vybavení

       Vybavení

Naše produkty

     Produkty

Naše cookies

Cookies

Podporujeme aktivní zálohu


Facebook Google Plus LinkedIn
 
Prohlížením těchto stránek souhlasíte s použitím cookies. Více informací najdete zde.