Dotace

EU logo mop
č. projektunázev

výše rozpočtu

v mil Kč

 termín

realizace

 popis

výše dotace v mil Kč

od koho 

stav 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014544

Inovace technologie tváření

Posouzení a vývoj nové technologie tváření

0,399 2019 Návrh koncepce nové technologie tváření s důrazem na zvýšení stupně automatizace, odstranění co nejvíce lidské práce, pokud možno vyrobit výrobek bez dotyku lidské ruky a nahradit tak manuální výrobu

0,299

EU

v realizaci

CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001197

Nemovitosti -
Rekonstrukce výrobních objektů KORNET
28,48 2016 - 2018 Rekonstrukce haly Jeseník, částečná demolice a dostavba nové výrobní haly

cca 9,968

EU

realizováno
2.2 RV03/3499 Rozvoj -
Dodávka vysoce výkonné technologie
17 2014 - 2015 Nákup: 2x CNC soustruh s příslušenstvím

za 1. etapu cca 2,1

EU

realizováno
5.3 NM02/911 Nemovitosti cca 1,981 2012 - 2014 Projektová dokumentace areálu Kornet s.r.o.

cca 0,792

EU

realizováno
2.2 ITP03/1276 Rozvoj informačního systému
v KORNETu
9,7 2012 - 2014 Rozšíření IT

cca 4,85

EU

realizováno
4.2 PT03/368 Potenciál -
Vývoj nových technologií zpracování plechů tvářením
16,552 2012 - 2014 Vývoj zpracování plechů

8,261

EU

realizováno
4.1 IN04/171 Inovace -
Inovace technologie výroby pro zavedení nových výrobků v KORNETu
14,95 2011 - 2013 Inovace technologie výroby pro zavedení nových výrobků v KORNETU

7,475

EU

realizováno

 

Naše vybavení

       Vybavení

Naše produkty

     Produkty

Naše cookies

Cookies

Podporujeme aktivní zálohu


Facebook Google Plus LinkedIn
 
Prohlížením těchto stránek souhlasíte s použitím cookies. Více informací najdete zde.